Symulacja rozprzestrzeniania się ognia

Symulacja rozprzestrzeniania się pyłu po hipotetycznej awarii reaktora atomowego