Klient systemu Windows 8

W ramach jednej z prac magisterskich opracowanych na Katedrze Architektury Systemów Komputerowych stworzono klientów projektu COMCUTE dla systemu Windows 8 oraz jego starszych wersji.

Efektywne zrównoleglanie obliczeń w systemie klasy grid na przykładzie hipotezy Collatza

W rozdziale zaprezentowano problem Collatza oraz sposób jego adaptacji, pozwalający na realizację obliczeń w systemie typu grid. Zidentyfikowano również pożądane cechy problemów obliczeniowych, dzięki którym mogą one zostać zrównoleglone w sposób efektywny w systemach typu grid i porównano je z cechami zadań realizowanych typowo przy użyciu klastrów obliczeniowych.

Bezpieczeństwo w monitoringu

Zaproponowano szereg algorytmów realizujących aspekty bezpieczeństwa zorientowane na aplikacje monitorujące. W znaczącej części pozwolą one na zastąpienie pracy czynnika ludzkiego przy przeglądaniu lub analizie zapisów video z monitorowanych miejsc lub obszarów. Ze względu na szeroki potencjalny obszar, zakres zastosowań praktycznych oraz potencjalne efekty natury ekonomicznej u potencjalnych klientów spodziewane jest szerokie wykorzystanie tego typu rozwiązań w automatycznym monitoringu zarówno typu offline jak i online.

Optymalizacja równoważenia obciążeń w systemach klasy grid

W rozdziale zaprezentowano techniki równoważenia obciążeń testowane w systemie rozproszonym Comcute o architekturze typu grid. Omówiono niezbędne uwarunkowania środowiska prowadzenia obliczeń w zestawie laboratoryjnym Politechniki Gdańskiej, a także odniesiono się do kryteriów kierunkujących równoważenie obciążeń. Przedstawiono wielopoziomową metodę równoważenia obciążeń.

Bezpieczeństwo transferu zestrukturalizowanych plików XML w sieci grid w oparciu o usługi Web Service poprzez protokół SOAP

Niezależny protokół SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) działający głównie ponad protokołem HTTP (inne protokoły transportowe to np. MSMQ, MQ Series, SMTP lub TCP/IP) posiada na dzień dzisiejszy wiele rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa transferu zestrukturalizowanych plików XML (ang. Extensible Markup Language).W rozdziale zaprezentowano sposoby zapobiegania nieautoryzowanym dostępom do danych przesyłanych w sieci grid przy pomocy rozproszonych komponentów udostępniających usługi Web Service poprzez protokół SOAP.

Analiza istniejących obliczeń uruchamianych w ramach systemów rozproszonych

W rozdziale zaprezentowano analizę algorytmów równoległych tradycyjnie uruchamianych w systemach klastrowych wysokiej wydajności, a następnie pokazano charakterystykę algorytmów ze względu na parametry istotne przy implementacji ich rozwiązań w rozproszonym środowisku Comcute. Następnie przedstawiono ocenę możliwości ich przeniesienia do tego środowiska.