W ramach jednej z prac magisterskich opracowanych na Katedrze Architektury Systemów Komputerowych stworzono klientów projektu COMCUTE dla systemu Windows 8 oraz jego starszych wersji.

Poniżej zamieszczono link do archiwum z kodem źródłowym klienta działającego pod interfejsem Modern UI w systemie Windows 8. Aplikację można zainstalować bezpośrednio przy użyciu narzędzia Visual Studio 2012 z aktualną licencją dewelopera systemu Windows 8 lub generując pliki binarne i instalując aplikację jako zaufaną (opcja ta jest tylko dostępna w wersji Windows 8 Enterprise).

COMCUTE_Client_src.zip

Poniżej zamieszczono archiwum z plikami źródłowymi aplikacji działającej pod Windowsem Vista, 7, 8 (w trybie okienkowym) oraz pliki binarne aplikacji (skompilowane dla architektury 32-bitowej).

COMCUTE_Client_src.zip

COMCUTE_Client_W7_bin_x86.zip